To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
המטמון

 

 
אתם מוזמנים לצאת מהקופסא ולהיכנס לעולם של הרפתקאות בפעילות משלבת אתגרים חשיבתיים עם משימות אתגריות ברחבי הישוב.
 
פעילות רבת משתתפים המבוססת על סיפורים ומקומות מהעבר האישי או הקבוצתי ומותאם לקהילה שלמה, ילדים ומבוגרים אשר מתאחדים למטרה משותפת. 
פעילות רבת משתתפים המבוססת על סיפורים ומקומות מהעבר האישי או הקבוצתי ומותאם לקהילה שלמה, ילדים ומבוגרים אשר מתאחדים למטרה משותפת. 
מסע משפחתי

 

 
המרוץ למטמון

 

 
פעילות חוץ יחודית לציון אירועים משפחתיים ואירועים קהילתיים בטיול המשלב טיול משפחתי וחידות המתבססות על אבני דרך בסיפור אישי.
הפעילות מעבירה את הקבוצה בחוויה מרגשת סביב הסיפור המשפחתי.
פעילות חוץ יחודית לציון אירועים משפחתיים ואירועים קהילתיים בטיול המשלב טיול משפחתי וחידות המתבססות על אבני דרך בסיפור אישי.
הפעילות מעבירה את הקבוצה בחוויה מרגשת סביב הסיפור המשפחתי.
פעילות חוץ יחודית לציון אירועים משפחתיים ואירועים קהילתיים בטיול המשלב טיול משפחתי וחידות המתבססות על אבני דרך בסיפור אישי.
הפעילות מעבירה את הקבוצה בחוויה מרגשת סביב הסיפור המשפחתי.
פעילות חוץ יחודית לציון אירועים משפחתיים ואירועים קהילתיים בטיול המשלב טיול משפחתי וחידות המתבססות על אבני דרך בסיפור אישי.
הפעילות מעבירה את הקבוצה בחוויה מרגשת סביב הסיפור המשפחתי.
פעילות חוץ יחודית לציון אירועים משפחתיים ואירועים קהילתיים בטיול המשלב טיול משפחתי וחידות המתבססות על אבני דרך בסיפור אישי.
הפעילות מעבירה את הקבוצה בחוויה מרגשת סביב הסיפור המשפחתי.
פעילות המציגה בדרך יחודית את היסטוריית הישוב וההווי המקומי דרך חידות ושעשועים.
הפעילות יוצרת זיקה לעבר ומחברת מחדש את המשתתפים למקום בו הם חיים.
חשיבה מאתגרת

 

 
פעילות תחרותית בקבוצות סביב
לוחות חידונים מעוצבים
לוגו מטמון חדש.jpg