"התעמלות של המוח"
משחק חברתי בעבודת צוות
"חשיבה מאתגרת" 
.משחק תחרותי לקבוצות
כל קבוצה פותרת
מבחר של לוחות חשיבה
:בנושאים מגוונים
,אתרים בארץ ישראל, דמויות,
.השפה העברית, לוגיקה ועוד,
קיימות ערכות
המותאמות למבוגרים
,או להורים וילדים
,מתאים לחוגי בית
,חדרי מורים
,מפגשי כיתה
.מפגשי ישוב קהילתי או משפחתי 

סדר טו בשבט

ומשחק חברתי מאתגר

להורים ולילדים