מסע משפחתי 
 חוויה משותפת
 לכבוד יום הולדת 70
לאברי

 
בונים עיר חדשה

משכנות שאננים 

הייתה אחד ממפעלי הפיתוח הראשונים

בעיר החדשה של ירושלים

והייתה השכונה היהודית הראשונה

שהוקמה בירושלים 

מחוץ לחומות העיר העתיקה.

לחץ על הקישור
לשמוע שיר הלל
לבןנה השכונה

משה מונטיפיורי

עודד את היהודים לבנות שכונות חדשות

הוא תמך בהם בתחום הכלכלי

משמאל לכירכרה

נמצא תבליט קיר

המספר על מעשיו של משה מונטיפיורי

מצאו בתוך התבליט

מהו התחום

שמונטיפיורי עודד בקרב המתיישבים

 ?לפרנסתם

 

אהבת אחים

כוח ועוצמה

חקלאות ותעשיה

העמקת התורה

 

  !הכי ירושלמים 

דיירים חדשים מגיעים לשכונה