גן הפעמון הוקם

לכבוד

שנת ה-200

לארצות הברית

הפעמון שבמרכזו

הוא העתק של

"פעמון הדרור"

מפלדלפיה

מהי השנה

 ? המוטבעת על הפעמון

(שנת יצור הפעמון)

העזרו

בערך האותיות הלטיניות

גן הפעמון

שמרו את התשובה למשימת הסיום

התחנה הבאה

OLD

OLD

 

 

 

,סיימתם את התחנה

להמשך

.חזרו למסלול הפעילות

(לחץ על הקישור)