הבית

ברחוב הרב קוק 6

באנו לבקר כדי לפגוש

את הטבחית

הכי טובה בעיר,

האמא של אפי

ולהתענג מהאוכל העירקי.

לפניכם

שישה "מאכלי הדגל"

במטבח העירקי.

זהו אותם

ק_ _ _  _ _ק

ס_ _ _  _ _ק

ע_ _ ה

ט_ _ ט

ט_ _ _ י

ז_ _ _ _ה

רשמו את כל המאכלים שמצאתם

במשימת הסיום

והמשיכו אל החידה הבאה בחוברת.