חנה זלדה

הוי חנה זלדה, אישתי האהובה
חג חנוכה הגיע ובא
ובחנוכה נפשי מה חשקה
.לאכול לביבה חמה ומתוקה

 

האזינו לשיר 

https://www.youtube.com/watch?v=98j9VjLlE4A&ab_channel=HOTVODyoung

 

ומצאו

כמה פעמים שלחה

חנה זלדה את בעלה קלמן

 ? להביא מצרכים מהשוק