image002.png


המעיין
 

המים הטבעיים הם מקור החיים

.של יושבי הגבעה

בחלוף הימים המעיין נזנח

.והפך לביצה

תושבים חדשים באו אליו

kisspng-camargue-cattle-the-story-of-ferdinand-bull-terrie-red-bull-rage-5a7b5a894e0746.83גן העדן  שקם לתחייה
 

IMG_4346.JPG

לימים

יהודה מרר

בן קיבוץ העוגן

יצר את הפסלים

.שהנציחו את הג'מוסים

השלימו את המשפט

.מתוך שלט המידע

רשמו את מה שמצאתם

בחידת הסיום

IMG_4349.JPG

הפסלים יצרו

נקודה

________  _________