image002.png


הספסלים של יובל

5a1ccb48e50c67.8320742415118364889382.png
5a1ccb48e50c67.8320742415118364889382.png

יובל אמסטרדם
צייר זכרונות
.של הוריו וסבא וסבתא

,שבע תחנות בחיי קיבוץ העוגן
כל ציור הוא סיפור
.לכל סיפור יש כותרת
התאימו כל כותרת למקומה בתשבץ

.(שימו לב למספר האותיות)
בטור המודגש
תקבלו
יצירה בין לאומית
בתחום ייחודי
.רשמו אותה במשימת הסיום

image002.png
image002.png
image002.png
image002.png

7

image002.png
image002.png
image002.png
עמירם.png