סביל אל נבוט

הסביל המשושה

סביל הוא מבנה

בו מצוי מתקן מים ציבורי

המיועד לשתיית בני אדם.


במקום זה פעל

לפני כמאתיים שנה

שוק שוקק וססגוני,

ובו עוברים ושבים, עולי רגל

 ותושביה של יפו.

הסביל היה המקום 

שבו אפשר להתרענן, לשתות

ולהשקות את בעלי החיים. 

 

Sebil_Abu-Nabut_B'_in_Jaffa.jpg
התמונה.JPG
image001.png
image001.png

במלאת מאה שנים לעיר תל אביב

חידשה העירייה את הסביל.

שאלה מס. 4

גם היום המים עדיין מצרך יקר.

לכן מוצאים דרכים להפיק אותם.

 ? היום, מהי הדרך להגדלת אספקת המים 

קידוח בארות

התפלת מי ים

יצירת מאגרי מים

את התשובה

רשמו בדף משימת הסיום

והמשיכו לתחנה הבאה בחוברת.

תמונה1777.png