אמני ישראל מברכים

.את בעלי השמחה

זהו את האמנים

ורשמו את שמם בתשבץ

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.13

.12

.16

.14

.15

.17

.16