image001.png

לירדנה

שהייתה פעילה בתנועת הנער

ולא החמיצה אף טיול

אספנו שמונה פרחים

שיגישו לירדנה זר מיוחד.

סיפורי העבר

זיכרונות מתוקים

WhatsApp Image 2022-06-20 at 12.19.411.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-20 at 12.19.42 (6)ט.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-20 at 12.19.10.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-20 at 12.19.10 (1).jpeg

בחרו תמונה אחת

מהאוסף

וספרו

את סיפורה

WhatsApp Image 2022-06-20 at 12.19.43 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-06-19 at 21.40.3078.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-20 at 12.19.09 (3).jpeg
WhatsApp Image 2022-06-20 at 12.20.26 (3).jpeg
WhatsApp Image 2022-06-23 at 08.47.19.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-20 at 12.20.26 (4).jpeg
WhatsApp Image 2022-06-23 at 08.47.17 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-06-23 at 09.01.05.jpeg
תמונה1.jpg
WhatsApp Image 2022-06-23 at 08.47.18 (2).jpeg
WhatsApp Image 2022-06-23 at 09.01.05 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-06-23 at 08.47.20.jpeg

רשמו את המשפט שקיבלתם

בטור המודגש בתשבץ

במשימת הסיום

והמשיכו למשימה הבאה בחוברת.