תחנה שלישית

"לב העיר"

A_statue_of_a_french_soldier,_Old_Jaffa,
image001.png
5a1d2bae6cb725.8161763815118611664453.pn

מרכז יפו

מציג יצירת אומנות

שקיבלה השראה

.ממוטיב שמלווה את יפו המתחדשת

לחצו על מרכז הגלגל

.לשמוע את צליל המקום

מזרקת-המזלות.jpg

גלגל

המזלות