תחנה שלישית

"לב העיר"

5a1d2bae6cb725.8161763815118611664453.pn

מרכז יפו

מציג יצירת אומנות

שקיבלה השראה

.ממוטיב שמלווה את יפו המתחדשת

לחצו על מרכז הגלגל

.לשמוע את צליל המקום

גלגל

המזלות