image001.png

העוגן

סמל לנמל יפו

c1565 (1).jpg
c1775.jpg

על האמן 

פַסַל ורב חובל, נולד ב- 1928, בחיפה.

בגלל אהבתו הרבה לים

למד בבית ֿהספר הימי בחיפה

בשנת 1947 הצטרף לפלמ"ח

ונפצע באחת הפעולות

הצטרף לצי הימי

ועסק בהבאת המעפילים לארץ 

לאחר קום המדינה

החל לעבוד בחברת ספנות בריטית

בשנת 1963 הוענקה לו דרגת רב חובל

בעת שהשיט את הספינות

היה בידיו זמן רב לעסוק בפיסול

בשנת 1974 הציג את תערוכת פסליו הראשונה

בגלריית "האמר" בניו יורק 

פסל ישראלי שפיסל רק באבן 
 

חוזרים לנמל

unnamed.jpg

שאלה מס. 1

לפניכם רשימת דגים.

זהו את שלושה דגי הים

ורשמו אותם במשימת הסיום.

טונה

אמנון

פורל

לברק

קרפיון

סרדין