image001.png
image001.png

העוגן

סמל לנמל יפו

c1565 (1).jpg
c1775.jpg

עמנואל הצופה 

.פַסַל ורב חובל, נולד ב- 1928, בחיפה

בגלל אהבתו הרבה לים

למד בבית ֿהספר הימי בחיפה

בשנת 1947 הצטרף לפלמ"ח

ונפצע באחת הפעולות

הצטרף לצי הימי

ועסק בהבאת המעפילים לארץ 

לאחר קום המדינה

החל לעבוד בחברת ספנות בריטית

בשנת 1963 הוענקה לו דרגת רב חובל

בעת שהשיט את הספינות

היה בידיו זמן רב לעסוק בפיסול

בשנת 1974 הציג את תערוכת פסליו הראשונה

בגלריית "האמר" בניו יורק 

.פסל ישראלי שפיסל רק באבן 
 

שאלה מס. 2

מה תפקידו של העוגן?

images (3).png

*לכוון את האוניה בים

*לעצור מתנועה  בים

*לפזר פתיון לדגים

תמונה1777.png

רשמו את התשובה הנכונה

בדף משימת הסיום

והמשיכו למשימה הבאה בדפדפת.