image001.png

השוק של יפו

שוק הפישפשים

איך נשפכים פלגי שיכר כאן"

ונהרות משקה קולחים

אבטיחים כהר ההר כאן

 "...על יד גבעות התפוחים

(נעמי שמר )                                

 

פלשתינה2.jpg

לחץ על התמונה

לשמוע את המשך השיר

וענה על השאלות

מתוך השיר

השושנים.......................

אנחנו מול השפע, כאן .........

השוק מחליף צבעים בלי הרף, אבל.......

4eda3c79e78c43a0825390a382c36507.jpeg

5

6

7

רשמו את התשובות

.במשימת הסיום