image001.png

 עמליה בת מזל גדי

 ניחנה בחוש אחריות מפותח מאוד

.וידעה לנהל את המשפחה

שאלה מס. 3

? היכן אמא הכירה את אבא 

במסיבה*

בצבא*

באוטובוס*

בתנועה*

kisspng-portable-network-graphics-clip-a

כמו זוג יונים

999.png

שאלה מס. 4

ההורים התנגדו לקשר עם אבא

 ?  איזה פיתרון נמצא לפגישה

 על חוף הים*

משוטטים בפארק*

כשההורים נעדרו*

אמרתי שהלכתי לחברה*

5555555.png

שאלה מס. 5

בירח דבש אמא ואבא נסעו לסיני 

? מה הייתה החוויה המיוחדת לאמא 

 

ראתה כריש*

צללה בים*

נשרפה בשמש*

שתתה בירה*

kisspng-fish-eating-food-clip-art-cartoo

שאלה מס. 6

 אמא תמיד רכשה מנויים לתיאטרון

.לה ולאבא

לא הייתה מוותרת על אף הצגה

 ........ואבא

היה מוצא תירוץ לא להגיע*

היה נרדם*  

תמיד נהנה מההצגה*

היה שולח את אחד הילדים*

kisspng-theatre-mask-drama-clip-art-mask

,סיימתם את המשימות

רשמו את התשובות בדף

.משימת הסיום

המשיכו למשימה הבאה

אל גשר המשאלות

.בחוברת