כותרת מסע.png

מלון אורחים

תמונה4.jpg

פענחו את הקטע הבא

בעזרת מפתח הסימנים

החאן.png
תמונה5.png

הגיעו לתחנה ומצאו את המידע

 ?"באיזה תקופה הוקם ה"מלון

ממלוכית

(לחץ על הקישור)

https://www.ha-matmon.com/copy-2-of-2