כותרת מסע.png

מגדל ימקא

לורד אלנבי

אימקא(1).jpg

בכניסה למגדל ימקא

נמצאת ברכה

 ?מי כתב את הברכה

דוד בן גוריון

לורד אלנבי

הסולטן התורכי

נפליאון בונהפרטה

כתובת באימקא.png

רשמו את התשובה במשימת הסיום

.והמשיכו למשימה הבאה בחוברת

לוגו למסע משפחתי.png