כותרת מסע.png

גן הפעמון

1600

1753

תמונה1.jpg

 

גן הפעמון הדרור

הוקם לכבוד 200 שנה

לארצות הברית

הפעמון הוא העתק

של הפעמון המקורי

? היכן הוא נמצא 

 

רשמו בדף משימת הסיום

את שם העיר בה נמצא הפעמון

 

2936

1753

 
729
1753

kisspng-portable-network-graphics-clip-a

 

על הפעמון חרוטה השנה

בה יצקו את הפעמון

העזרו במפתח האותיות

כדי לגלות את השנה

גן הפעמון.png
גימטריה לטינית.png

 
הוסיפו לשנה שקיבלתם
729

כנסו לקישור
https://www.gimatria.co.il/
.יפתח אתר מחשבון גימטריה
רשמו את המספר שקיבלתם
מחיבור שני המספרים במלבן
.הזינו ביטויאו מספר ולחצו על חשב

מצאו בין המשפטים
את המשפט המתחיל 
במסע המשפחתי בירושלים 
 ...........האירוע החשוב הוא 

gematria-logo.png
תמונה9.png

 ?מהו האירוע החשוב 

רשמו את התשובה במשימת הסיום
.והמשיכו למשימה הבאה בחוברת

לוגו למסע משפחתי.png