כותרת מסע.png

גן הפעמון

1600

1753

תמונה1.jpg

 
גן הפעמון דרור
הוקם לכבוד 200 שנה
לארצות הברית
הפעמון הוא העתק
של הפעמון המקורי

? היכן נמצא הפעמון המקורי 

 
רשמו את שם העיר
בדף משימת הסיום

 

 
רשמו את שם העיר
בדף משימת הסיום

 

 

2936

1753

kisspng-portable-network-graphics-clip-a

 
על הפעמון חרוטה השנה
בה יצקו את הפעמון
העזרו במפתח האותיות
כדי לגלות את השנה

גן הפעמון.png
גימטריה לטינית.png


  ? מה מבשרת לנו השנה 

תמונה1.jpg

 סרקו את ברקוד
מחשבון גימטריה 
בדף מאגר הברקודים

רשמו את המספר שקיבלתם (השנה)
בחלון - הקש ביטוי או מספר
מצאו ברשימת המשפטים שתעלו
משפט המתחיל
ב-גן הפעמון פסל הפעמון
......מבשר לנו 

את סיום המשפט

תמונה9.png

רשמו 
בדף משימת הסיום
והמשיכו למשימה הבאה בדפדפת

לוגו למסע משפחתי.png