כותרת מסע.png

גן הפעמון

1600

1753

תמונה1.jpg

 

גן הפעמון הדרור

הוקם לכבוד 200 שנה

לארצות הברית

הפעמון הוא העתק

של הפעמון המקורי

? היכן הוא נמצא 

 

רשמו בדף משימת הסיום

את שם העיר בה נמצא הפעמון

 

2936

1753

kisspng-portable-network-graphics-clip-a

 

על הפעמון חרוטה השנה

בה יצקו את הפעמון

העזרו במפתח האותיות

כדי לגלות את השנה

גן הפעמון.png
גימטריה לטינית.png

מצאו 
את השנה שמצאתם
בערכן המספרי 
של אותיות עבריות
כל אות בעברית ערך מספרי)

לפניכם שלוש אפשרויות
מצאו את האפשרות הנכונה
.ורשמו במשימת הסיום

תמונה9.png

תתתשששרג
תתששרקנג
תשששררקג

כשתסיימו את המשימה
.המשיכו למשימה הבאה בדפדפת

לוגו למסע משפחתי.png