כותרת מסע.png

חאן אורחים

עתומאנית

home-m21.jpg
kisspng-dromedary-camel-milk-stock-photo

החאן היה בעבר

מלון דרכים לעולי הרגל 

.אל העיר ירושלים

 המקום שימש כאכסניה 

לחניית לילה של שיירות 

.ולהגנה עליהם מהתנפלויות

היום

הבניין העתיק שופץ

.והפך לתיאטרון

kisspng-dromedary-bactrian-camel-austral
IMG_20190510_094630_BURST1.jpg
kisspng-waze-navigation-android-apple-ma
תמונה9.png

מצאו את השלט שבכניסה

והשיבו לשאלה

באיזה תקופה

 ? הוקם ה"חאן" כמלון דרכים

.צלבנית

.ערבית

.ממלוכית

.עותומאנית

על איזה דרך נבנה

 ? החאן הירושלמי

.ירושלים יפו

.ירושלים שכם

.ירושלים יריחו

.ירושלים חברון

 רשמו את התשובות במשימת הסיום

והמשיכו למשימה הבאה בחוברת

kisspng-dromedary-bactrian-camel-austral
kisspng-dromedary-bactrian-camel-austral
kisspng-dromedary-bactrian-camel-austral
לוגו למסע משפחתי.png

OLD