כותרת מסע.png
משכנות שאננים.jpg

משכנות שאננים

בתקופה העותומאנית

משכנות שאננים הייתה

השכונה היהודית הראשונה

שהוקמה בירושלים

.מחוץ לחומות העיר העתיקה

היא הוקמה בשנת 1860

 ביוזמתו ובתמיכתו

,של משה מונטיפיורי

וסימלה את תחילת תקופת

.היציאה מן החומות

ימין משה1[1].jpg

משה מונטיפיורי

עודד את היהודים לבנות שכונות חדשות

.ותמך בהם בתחום הכלכלי

!שימו לב

בצד השמאלי בכירכר

נמצא תבליט קיר

המספר על מעשיו של משה מונטיפיורי

מצאו בתוך התבליט

שאלה מס. 7

מהו התחום

שמשה מונטיפיורי עודד 

 ?בקרב המתיישבים לפרנסתם

 

 

 

 

 

 

 

הגברת המסחר

שיתוף פעותה

חקלאות ותעשיה

העמקת התורה

image001(137)[1].png
תמונה9.png

רשמו את התשובה במשימת הסיום

והמשיכו למשימה הבאה בחוברת

לוגו למסע משפחתי.png