כותרת מסע.png

חאן אורחים

home-m21.jpg
kisspng-dromedary-camel-milk-stock-photo

החאן היה בעבר

מלון דרכים לעולי הרגל 

אל העיר ירושלים

 המקום שימש כאכסניה 

לחניית לילה של שיירות 

ולהגנה עליהם מהתנפלויות

היום

הבניין העתיק שופץ

והפך לתיאטרון

kisspng-dromedary-bactrian-camel-austral
IMG_20190510_094630_BURST1.jpg
kisspng-waze-navigation-android-apple-ma

מצאו את השלט שבכניסה

והשיבו לשאלות

שאלה מס. 4

באיזה תקופה

הוקם ה"חאן" כמלון דרכים

צלבנית

ערבית

ממלוכית

עותומאנית

שאלה מס. 5

על איזה דרך היה

החאן הירושלמי

ירושלים יפו

ירושלים שכם

ירושלים חברון

 את התשובות רשמו במשימת הסיום

תמונה9.png

כשתסיימו
המשיכו למשימה הבאה בדפדפת
"פגישה עם מלך ירושלים"