כותרת מסע.png

חאן אורחים

home-m21.jpg
kisspng-dromedary-camel-milk-stock-photo

החאן היה בעבר

"מלון דרכים" לעולי הרגל 

אל העיר ירושלים

 המקום שימש כאכסניה 

לחניית לילה של שיירות 

.ולהגנה עליהם מהתנפלויות

היום

הבניין העתיק שופץ

והפך לתיאטרון

kisspng-dromedary-bactrian-camel-austral
IMG_20190510_094630_BURST1.jpg
kisspng-waze-navigation-android-apple-ma

מצאו את השלט שבכניסה

והשיבו לשאלה

באיזה תקופה

הוקם ה"חאן" כמלון דרכים

צלבנית

ערבית

ממלוכית

עותומאנית

על איזה דרך היה

החאן הירושלמי

ירושלים יפו

ירושלים שכם

ירושלים יריחו

ירושלים חברון

 את התשובות רשמו במשימת הסיום

תמונה9.png
kisspng-dromedary-bactrian-camel-austral
kisspng-dromedary-bactrian-camel-austral
kisspng-dromedary-bactrian-camel-austral

כשתסיימו
המשיכו למשימה הבאה בדפדפת
פגישה עם מלך ירושלים