כותרת מסע.png

משכנות שאננים

משכנות שאננים.jpg

משכנות שאננים

הייתה אחד ממפעלי הפיתוח הראשונים בעיר החדשה של ירושלים

.בתקופה העותומאנית

השכונה היהודית הראשונה

שהוקמה בירושלים

.מחוץ לחומות העיר 

היא הוקמה בשנת 1860

 ביוזמתו ובתמיכתו

,של משה מונטיפיורי

וסימלה את תחילת תקופת

.היציאה מן החומות

ימין משה1[1].jpg

משה מונטיפיורי

עודד את היהודים לבנות שכונות חדשות

.ותמך בהם בתחום הכלכלי

https://www.gimatria.co.il/

!שימו לב

בצד השמאלי בכירכר

נמצא תבליט קיר

.המספר על מעשיו של משה מונטיפיורי

מצאו בתוך התבליט

מהו התחום

שמונטיפיורי עודד בקרב המתיישבים

 ?לפרנסתם

 

 

 

 

 

 

 

הגברת המסחר

שיתוף פעותה

חקלאות ותעשיה

העמקת התורה

image001(137)[1].png

.עברו לתחנה הבאה

להמשך

.חזרו למסלול הפעילות

(לחץ על הקישור)

https://www.ha-matmon.com/copy-2-of-2

לוגו למסע משפחתי.png