בתיבת נח שלנו

נולדו הרבה צאצאים

עליכם להשחיר בריבוע האותיות

את שם הצאצא של החיות

.שמופיעות בדף

כשתסיימו

אספו את האותיות שנותרו

,מימין לשמאל, מלמעלה למטה

רשמו על הקווים

.ותגיעו לתחנה הבאה

מגדל השעון