בסוף

 ! הכל טוב

משימת הסיום

 

 

.הגעתם למשימה האחרונה

עליכם לאסוף את האותיות

בריבוע האותיות שבחוברת

.לפי מסלול הספירלה

רשמו את האותיות על הקווים

שבסוף הדף

.ותגיעו ליעד הנכסף