ולסיום

האזינו לשיר הגשר

שהפך להמנון המקומי

.במשך השנהם

משימת השועל

בריבוע הקסם שבחוברת

עליכם לשבץ את המספרים

1,2,3,4,5,6,7,8,9

,בריבוע

שיתקבל סכום של 15

:בכל הכיוונים

.מאונך, מאוזן ואלכסון

6

3

7