image001.pngטלי אומרת
איזה כיף
לגלוש באתרי קניות באינטרנט


רק צריך לדעת
מה קונים בכל אחד


לפניכם 10 אתרי אינטרנט
המציעים מגוון פריטים
עליכם לזהות מה מוכר כל אתר
ולרשום אותו בתשבץ בחוברת
במקום המתאים

אתרי-קניות-ישראליים (1).jpg


בטור המודגש בתשבץ
תגלו מהי הקניה באינטרנט
רשמו אותה
במשימת הסיום

 

image002.png
image002.png
image002.png
image002.png
image002.png
image002.png
image002.png
image002.png
image002.png
image002.png