image002.png
5a24b43cd36c18.217811301512354876866.png
5a35ca16e50352.285268681513474582938.png

ארץ ישראל
.התברכה בשפע חקלאי

מצאו  מתוך הרשימה שלפניכם
את  שבעת המינים
.ורשמו בדף משימת הסיום

 

kisspng-kyoho-juice-sultana-grape-frutti-di-bosco-kyoho-grapes-5a7c9104bf4634.417704171518

תחנה מס. 5
 

גפן

kisspng-common-fig-fruit-fig-leaf-stock-photography-weepin-5b6995525c1e59.9738385515336461

תאנה

5a1c5d589d8dc0.0873634115118083446454.png

תפוז

5a1c0c6124ceb0.1182986515117876171508.png

בננה

5a34a678b37804.8496297715133999287351.png
5a24b43cd36c18.217811301512354876866.png

רימון

5a35ca16e50352.285268681513474582938.png

חיטה

5a34a678b37804.8496297715133999287351.png

תמר

5a1d39e6782f21.2221705215118648064923.png

תפוח

5a38a7578b53a6.4416662115136622955707.png

זית

kisspng-beer-stout-common-wheat-cereal-clip-art-barley-transparent-background-5a7556761612

שעורה