image002.png
הבית המשותף

תחנה מס. 3

הילדות, הבגרות והמשפחה
כאן בבית הקיבוצי המשותף
.עין המפרץ
קיר ה-70 מאריחי הקרמיקה
.הוא פרי יצירה משותפת
70כותרת.png
.במשימה 19 אריחים מהקיר
זהו את המשפחות
,שיצרו את האריחים
 רשמו את שמם בתשבץ בחוברת
.לפי המספר
הטור המודגש
.יוביל לתחנה הבאה
image002.png
.1
image002.png
.2
image002.png
.3
4לוויתן.png
.4
image002.png
.5
image002.png
.6
7ברזיו.png
.7
image002.png
.8
image002.png
.9
image002.png
.10
11רייז.png
.11
12ידלין.png
.12
13מלר.png
.13
14שרון.png
.14
image002.png
.15
image002.png
.16
image002.png
.17
18דפני.png
.18
19שחף.png
.19
סיימתם את המשימה
.עברו ליעד הבא