החינוך המשותף
תחנה מס. 5

היה היתה פינת חי

 

היום

.נותרו רק הזיכרונות

"ב"כלוב שלנו"

בתפזורת

רשומים רק הצאצאים

.להורים שבציורים

השחירו אותם

ואספו את האותיות שנותרו ביניהם

,מימין לשמאל, מלמעלה למטה

.רשמו אותם על הקווים למטה

סיימתם את המשימה
עברו לתחנה הבאה
בחוברת