מקור המים 

בשביל המעיינות 

image002.png

 מערכת אמות המים

.מתחילה בבית המעיין

‏‏kisspng-portal-2-clip-art-portal-png-image-5a71f5cb857a01.3279131115174179315467 - עותק.

שאלה מס. 1
מאיזו אבן בנו את    

? בית המעיין

מצאו את התשובה בשלט

רשמו את התשובה בדף משימת הסיום בסוף הדפדפת

.המשיכו למשימה הבאה