תחנת הרכבת הישנה

.תחנת הרכבת נבנתה ע"י התורכים

היא נחנכה בשנת 1892  

,כתחנת הקצה של קו יפו-ירושלים 

.קו הרכבת הראשון בארץ

אחרי מלחמת העולם הראשונה

,התחלף השלטון בארץ ישראל

.הבריטים שלטו בארץ

כוחות ההתנגדות היהודים

רצו לגרש את הבריטים

.ופוצצו את התחנה

 ? מי עשה את הפעולה

מצאו את המידע בתחנה

האצל

התחנה הבאה

מלון אורחים

פענחו את הקטע הבא

בעזרת מפתח הסימנים

 

 

 

.עברו לתחנה הבאה

להמשך

.חזרו למסלול הפעילות

(לחץ על הקישור)

https://www.ha-matmon.com/copy-2-of-2

OLD