גן הפעמון הוקם

לכבוד

שנת ה-200

לארצות הברית

הפעמון שבמרכזו

הוא העתק של

"פעמון הדרור"

מפלדלפיה

מהי השנה

 ? המוטבעת על הפעמון

(שנת יצור הפעמון)

העזרו

בערך האותיות הלטיניות

גן הפעמון

(שמרו את התשובה למשימת הסיום)

 

,סיימתם את המשימה

להמשך

.חזרו למסלול הפעילות

(לחץ על הקישור)