גן הפעמון

1600

1753

 

גן הפעמון הדרור

הוקם לכבוד 200 שנה

לארצות הברית

הפעמון הוא העתק

של הפעמון המקורי

? היכן הוא נמצא 

 

רשמו בדף משימת הסיום

את שם העיר בה נמצא הפעמון

 

2936

1753

 

על הפעמון חרוטה השנה

בה יצקו את הפעמון

העזרו במפתח האותיות

כדי לגלות את השנה

 

הוסיפו לשנה שקיבלתם

1600

כנסו לקישור

https://www.gimatria.co.il/

.יפתח אתר מחשבון גימטריה

רשמו את המספר שקיבלתם

מחיבור שני המספרים במלבן

.הזינו ביטויאו מספר ולחצו על חשב

מצאו בין המשפטים

את המשפט המתחיל 

......התחנה הבאה 

.והוא  יוביל אותכם להמשך