הקידמה מגיעה לעיר

תחנה מס. 2

 

 

 

OLD

 

 

,פענחו את הציור

.והגיעו לתחנה

לחצו על הקישור

.לביצוע המשימה

https://www.ha-matmon.com/copy-of-2-1