מסע משפחתי 
 יום הולדת  70

 

הנה באה הרכבת

ביקור בתחנת הרכבת הישנה בעפולה

תחנה שישית

רכבת העמק

היתה רכבת קיטור עד 1948

סיירו במיתחם התחנה

,קראו והשיבו לשאלה

 ? למה אגרו מים במגדל המים בתחנה

,13

.שימוש הנוסעים

.השקיית הצמחים

.מערכת הקיטור

.מאגר חירום למקרה שריפה

(את התשובה רישמו במשימת הסיום) 

לכבוד הילדות היפה

נזכר במשחק

שאסתר אהבה

שלושה מקלות

!שימו לב

לפניכם בציורים 

שלושה משחקים נוספים

  .מאותה תקופה

 

זהו את המשחקים

.ורשמו במשימת הסיום

,14

סיימתם את המשימה
עברו
לחידה הבאה