מסע משפחתי 
 יום הולדת  70

 

תל יזרעאל

תחנה ראשונה

חוזרים

לזיכרונות

הצופים

 תנועת הנוער

הייתה במרכז חייה של אסתר

בגיל הנעורים

 

חניך תנועת הצופים

יודע את כל מילות

המנון הצופים

 

השלימו את המילים החסרות  בשיר

בחרו את

.האפשרות הנכונה

 

.1

.למשפחתך היקרה-

.לחבריך בתנועה-

.לעמך וארצך-

.למולדת היקרה-

------

כמ זוג יונים

ההיכרות

 ...של אסתר ויסף הייתה

 

רשמו את האפשרות הנכונה 

 

.2

 

.במסיבת ריקודים-

.בתנועת הצופים-

.בשידוך-

.אצל חברים-

 
סיימתם את המשימה
רשמו את התשובות בדף משימת הסיום
ועברו
לחידה הבאה