מסע משפחתי 
 יום הולדת  70

 

הסאריה בבית שאן

תחנה שלישית

.5

הסאריה היתה המבנה המרכזי בשלטון בבית שאן

הוא היה המבנה המפואר ביותר

  ? מאיזה אבן בנו את הבניין

אבן כורכר-

אבן גרניט -

 אבן בזלת-

אבן צור-

ועוד על הסאריה קראו בשלט המידע שנמצא בחזית הסאריה

בעבר היה שער כניסה גדול לסאריה למה הוא שימש 

.6

טנקים-

סוסים-

מכוניות-

אסירים-

זכרונות של אסתר

משפחתה של אסתר הגיעה ממרוקו לחיפה ומשם למעברת שדרות

 ? מה היה ביתם הראשון

.7

צריף-

בית אבן-

אוהל-

בית מעץ-

סיימתם את המשימה רשמו את כל התשובות בדף משימת הסיום
ועברו
לחידה הבאה