מסע משפחתי 
 בעקבות סיפורי המקום
עברון
2019
חוויה משותפת
לכבוד חג ה-82

 
חקלאי לתמיד
תערוכת הטרקטורים
מראשית ימי עברון
ועד היום
שאסף לנו שמעון אלמוג
זהו בתערוכה
את הטרקטורים לפי מספרם
10               9             8
רשום את שמות הטרקטורים
 .בדף משימת הסיום