"מסע משפחתי"

מגיש  טיול מהנה ביער הנשיא.

   .הפעילות בשביל לאורך מסלול פסלים 

.הפעילות מתחילה בכניסה המזרחית ליער הנשיא

בפעילות שבע תחנות עם חידות

.המתייחסות לפסלים

!שימו לב

בפעילות יש שימוש בסורק ברקודים 

.(הורידו אותו לפלפון)

,הכינו דף ומכשיר כתיבה לביצוע פעילויות

רשמו את כל התשובות שאספתם בתחנות

.בדף משימת הסיום

!בהצלחה ובהנאה 

  שומר היער  

  דמויות  

  תמיכה בנוף  

חידה מס. 1

כבוד של נשיאים

'שלב א

השלימו את ריבוע הקסם

'שלב ב

לחצו על הקישור

https://www.gimatria.co.il/

יפתח אתר מחשבוון גימטריה

 

(רשמו בחלון ( הזינו ביטוי או מספר

.'את המספר שקיבלתם בשלב א

לחצו על חשב

וחפשו ברשימה שקיבלתם את המשפט

............................דרך הפסלים

  ? מהי האישיות החשובה הקשורה למקום 

  משוט בארץ  

חידה מס. 2

המנון לאוהבי ארץ ישראל

פענחו את הקטע שלפניכם ובצעו את המשימה

  חלון  

  קיפולים בזמן  

  טורסו  

  מסע  

  הפטריה  

,אספו את האותיות "בשביל המבוך"  רשמו על הקווים

השלימו את המשפט

.והשיבו לשאלה

חידה מס. 3

בארץ האגדות

  עוצמה  

  השבטים  

  אבן לכל עת  

 ? איזה שעון בן חיל 
! ---  -----   -- 

ביום וגם בליל
.דופק, דופק הוא כך

חידה מס. 4

השעון

 

השלימו את השורה החסרה

  התנשמת  

  הנוטרת  

  עין כחולה  

חידה מס. 5

העין הכחולה 

ביטויים עם המילה עין

מצאו את פירוש הביטויים

  ורשמו בתשבץ

ביטוי נוסף מופיע בטור המודגש

.פירושו בהקפדה יתרה

 .בעין רחבה-

.גלוי עין-

.לעיני כל-

.עין, מקור מים-

 ..... עיניים גדולת - תאוות-

.ראה בעיני רוחו-

.עין תחת עין-

.שובה את העין-

.בכליון עיניים-

.אחיזת עיניים-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

פסי הצבע

בהשראת הפסל, הצייר עיצב שבשבת

הוא היה נאמן לגלגל הצבעים

מהם הצבעים החסרים בשבשבת

שאלה מס. 7

עבר ועתיד

                 

אספו את האותיות שבמלבו התחתון

,לפי "שביל הקווים" שבמלבן העליון

תגלו שאלה

.רשמו את התשובה על הקווים המצורפים 

----

לסיום

שבו על האבן שנותרה

מפסל שני-עשר השבטים

הביטו בעמק

ולחצו אל הקישור

.שבסוף המסע