image001.png

"מסע משפחתי"

מגיש  טיול מהנה ביער הנשיא.

   .הפעילות בשביל לאורך מסלול פסלים 

.הפעילות מתחילה בכניסה המזרחית ליער הנשיא

בפעילות שבע תחנות עם חידות

.המתייחסות לפסלים

!שימו לב

בפעילות יש שימוש בסורק ברקודים 

.(הורידו אותו לפלפון)

,הכינו דף ומכשיר כתיבה לביצוע פעילויות

רשמו את כל התשובות שאספתם בתחנות

.בדף משימת הסיום

!בהצלחה ובהנאה 

לוגו למסע משפחתי.png
תמונה1.jpg

  שומר היער  

תמונה3.jpg

  דמויות  

תמונה2.jpg

  תמיכה בנוף  

חידה מס. 1

כבוד של נשיאים

'שלב א

השלימו את ריבוע הקסם

image001.png
image002.png

'שלב ב

לחצו על הקישור

https://www.gimatria.co.il/

יפתח אתר מחשבוון גימטריה

logo-title.png

 

(רשמו בחלון ( הזינו ביטוי או מספר

.'את המספר שקיבלתם בשלב א

לחצו על חשב

וחפשו ברשימה שקיבלתם את המשפט

............................דרך הפסלים

  ? מהי האישיות החשובה הקשורה למקום 

תמונה4.jpg

  משוט בארץ  

חידה מס. 2

המנון לאוהבי ארץ ישראל

פענחו את הקטע שלפניכם ובצעו את המשימה

תמונה1.jpg
כתב סתרים.png
תמונה5.jpg

  חלון  

תמונה6.jpg

  קיפולים בזמן  

תמונה8.jpg

  טורסו  

תמונה7.jpg

  מסע  

תמונה9.jpg
kisspng-clip-art-dwarf-image-portable-ne

  הפטריה  

,אספו את האותיות "בשביל המבוך"  רשמו על הקווים

השלימו את המשפט

.והשיבו לשאלה

חידה מס. 3

בארץ האגדות

הגמדים.png
תמונה10.jpg

  עוצמה  

תמונה11.jpg

  השבטים  

תמונה12.jpg

  אבן לכל עת  

 ? איזה שעון בן חיל 
! ---  -----   -- 

ביום וגם בליל
.דופק, דופק הוא כך

kisspng-cuckoo-clock-floor-grandfather-c

חידה מס. 4

השעון

 

השלימו את השורה החסרה

תמונה14.jpg

  התנשמת  

תמונה13.jpg

  הנוטרת  

תמונה15.jpg

  עין כחולה  

חידה מס. 5

העין הכחולה 

ביטויים עם המילה עין

מצאו את פירוש הביטויים

  ורשמו בתשבץ

ביטוי נוסף מופיע בטור המודגש

.פירושו בהקפדה יתרה

תשבץ.png

 .בעין רחבה-

.גלוי עין-

.לעיני כל-

.עין, מקור מים-

 ..... עיניים גדולת - תאוות-

.ראה בעיני רוחו-

.עין תחת עין-

.שובה את העין-

.בכליון עיניים-

.אחיזת עיניים-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

תמונה16.jpg
תמונה71.jpg
תמונה18.jpg

פסי הצבע

בהשראת הפסל, הצייר עיצב שבשבת

הוא היה נאמן לגלגל הצבעים

מהם הצבעים החסרים בשבשבת

תמונה1.png
תמונה19.jpg
תמונה20.jpg
תמונה21.jpg

שאלה מס. 7

עבר ועתיד

                 

אספו את האותיות שבמלבו התחתון

,לפי "שביל הקווים" שבמלבן העליון

תגלו שאלה

.רשמו את התשובה על הקווים המצורפים 

חצים.png

----

לסיום

שבו על האבן שנותרה

מפסל שני-עשר השבטים

הביטו בעמק

ולחצו אל הקישור

.שבסוף המסע