מסע משפחתי 
 יום הולדת  70

 

מעיין יזרעאל

תחנת סיום

גלבוע2.jpg

אחרי שעברתם בתחנות

הגעתם למשימת הסיום

שמסכמת את כל החידות

ומביאה הפתעה

בהצלחה

 .ובהנאה