תחנה חמישית

קסם האומנות

אורח חדש

בא לעיר הקסומה

והלהיב אותה בקסמיו.

שיא

םיטוטהלה

רלג ירוא

ןואיזומ חתפ

עבש הירא לזמב

האבה הנחתה

הלודגה ףכה לספ

תטמיסב

הירא לזמ

עבש רפסמ

היעד הבא

מסתתר במראה.

קראו בכתב ראי

ותפענחו את החידה.

 

הגעתם לתחנה

פתחו את הקישור

מידע על התחנה