image001.png

שאלה מס. 2

 

כיכר השעון ביפו העתיקה

ה"לב" הסואן של יפו

בראשית המאה העשרים

המגדל, שהוקם בשנת 1903.

היה אחד משישה מגדלי שעון

שנבנו בארץ ישראל 

לכבוד יובל 25 שנות

כהונתו של הסולטאן העות'מאני

 עבדול חמיד השני.

קראו בשלט ליד המגדל.

מגדל השעון
מגדל השעון

אין כמו יפו בלילות
אין כמו יפו בלילות

בראשית המאה ה-20
בראשית המאה ה-20

מגדל השעון
מגדל השעון

1/3

 ? מי תרם את הכסף להקמת  המגדל

הברון רוטשילד*

תושבי יפו*

הסולטן התורכי*

המנדט הבריטי*

רשמו את התשובה

בדף משימת הסיום.

ועברו לחידה הבאה בחוברת.