שאלה מס. 2

 

כיכר השעון ביפו העתיקה

ה"לב" הסואן של יפו

בראשית המאה העשרים

המגדל, שהוקם בשנת 1903.

היה אחד משישה מגדלי שעון

שנבנו בארץ ישראל 

לכבוד יובל 25 שנות

כהונתו של הסולטאן העות'מאני

 עבדול חמיד השני.

קראו בשלט ליד המגדל.

 ? מי תרם את הכסף להקמת  המגדל

הברון רוטשילד*

תושבי יפו*

הסולטן התורכי*

המנדט הבריטי*

רשמו את התשובה

בדף משימת הסיום.

ועברו לחידה הבאה בחוברת.