image001.png

שאלה מס.  4

קראו את המידע בשלט.

 

כיכר השעון ביפו העתיקה

ה"לב" הסואן של יפו

בראשית המאה העשרים.

המגדל, שהוקם בשנת 1903,

היה אחד משישה מגדלי שעון

שנבנו בארץ ישראל 

לכבוד יובל 

לכהונתו של הסולטאן העות'מאני,

 עבדול חמיד השני.

מגדל השעון
מגדל השעון

press to zoom
אין כמו יפו בלילות
אין כמו יפו בלילות

press to zoom
בראשית המאה ה-20
בראשית המאה ה-20

press to zoom
מגדל השעון
מגדל השעון

press to zoom
1/3

 

מי תרם את הכסף להקמת  המגדל

?

הברון רוטשילד*

תושבי יפו*

הסולטן התורכי*

שאלה מס. 4

מי תרם את הכסף להקמת  המגדל

?

הברון רוטשילד*

תושבי יפו*

הסולטן התורכי*

שאלה מס.  4

רשמו את התשובה

בדף משימת הסיום.

ועברו לחידה הבאה בחוברת.

תמונה1777.png