כותרת מסע.png

לכבוד הידידות

בין ישראל לארצות הברית

מתנה לעיר ירושלים מפלדלפיה

העתק של פעמון החופש מפילדלפיה

 

 

העזרו בתמונת הפעמון

 לפיענוח השנה הלועזית שיצרו את הפעמון

הפיכת השנה הלועזית לשנה עברית

שימו לב לרשום יום-1 חודש-1

תמונה9.png
הפעמון בגן הפעמון.jpg
לוגו למסע משפחתי.png