כותרת מסע.png
רכבת.png

תחנת הרכבת הישנה

.תחנת הרכבת נבנתה ע"י התורכים

היא נחנכה בשנת 1892  

,כתחנת הקצה של קו יפו-ירושלים 

.קו הרכבת הראשון בארץ

אחרי מלחמת העולם הראשונה

,התחלף השלטון בארץ ישראל

.הבריטים שלטו בארץ

כוחות ההתנגדות היהודים

רצו לגרש את הבריטים

.ופוצצו את התחנה

 ? מי עשה את הפעולה

תמונה2 (2).jpg
תמונה3 (2).jpg
343819.jpg
20110906194541!Palmach.jpg
אצל-1 (1)66.jpg
תמונה9.png

מצאו את המידע
בכניסה המזרחית לתחנה
(רשמו את התשובה במשימת הסיום)

סיימתם
המשיכו בדפדפת
למשימה הבאה

לוגו למסע משפחתי.png