תחנת הרכבת הישנה

.תחנת הרכבת נבנתה ע"י התורכים

היא נחנכה בשנת 1892  

,כתחנת הקצה של קו יפו-ירושלים 

.קו הרכבת הראשון בארץ

אחרי מלחמת העולם הראשונה

,התחלף השלטון בארץ ישראל

.הבריטים שלטו בארץ

כוחות ההתנגדות היהודים

רצו לגרש את הבריטים

.ופוצצו את התחנה

 ? מי עשה את הפעולה

מצאו את המידע בתחנה

(שמרו את התשובה למשימת הסיום)

סיימתם

.חזרו לדף ההנחייה

(לחצו על הקישור)