מסע משפחתי 
 חוויה משותפת
 לכבוד יום הולדת 70
לאברי

 
הלב של ירושלים
כיכר ספרא

כיכר ספרא

היא גדולה ורחבה

המבטאת גודל ועוצמה של השלטון

ובתוכה משולבים יצירות אומנות מגוונות

הבאות לבטא את רוחה של העיר.

 

 

 

מצאו בכיכר את מפת קלובר

שצויירה על ידי הנריך בנטינג

בשנת 1585.

במפה ירושלים נמצאת במרכז העולם.

כאז גם היום

ירושלים מהווה מקור משיכה לכל העמים,

ובבוא היום תצא ממנה בשורה.

 

  ?מהי הבשורה שתצמח מירושלים 

דבר אהבה

דבר אלוהים

בשורת שלום

צדק אלוהי

 

לסיום

לחצו על הקישור

https://www.ha-matmon.com/copy-of-7