חאן אורחים

החאן היה בעבר

"מלון דרכים" לעולי הרגל 

אל העיר ירושלים

שימש כאכסניה 

לחניית לילה של שיירות 

.ולהגנה עליהם מהתנפלויות

היום

הבניין העתיק שופץ

והפך לתיאטרון

מצאו את השלט שבכניסה

והשיבו לשאלה

באיזה תקופה

הוקם ה"חאן" כמלון דרכים

צלבנית

ערבית

ממלוכית

עותומאנית

על איזה דרך היה

החאן הירושלמי

ירושלים יפו

ירושלים שכם

ירושלים יריחו

ירושלים חברון

 את התשובות רשמו במשימת הסיום

התחנה הבאה

"מקום של "מלכים

כדי לגלות את התחנה עליכם להשלים את האותיות במילים

לפניכם "מחסן אותיות" להשלמה

א-ה-ו-ז-מ-ק-ר-ת

.עברו לתחנה הבאה

להמשך

.חזרו למסלול הפעילות

(לחץ על הקישור)

https://www.ha-matmon.com/copy-2-of-2

OLD