מלון אורחים

תחנה מס. 3

פענחו את הקטע הבא

בעזרת מפתח הסימנים

ותגיעו ליעד הבא

הגעתם לתחנה

לחצו על הקישור

לביצוע המשימה

https://www.ha-matmon.com/copy-of-3-6