מסע משפחתי

בירושלים

תחנת הרכבת הישנה

תחנת הרכבת נבנתה ע"י התורכים

היא נחנכה בשנת 1892  

,כתחנת הקצה של קו יפו-ירושלים 

.קו הרכבת הראשון בארץ

אחרי מלחמת העולם הראשונה

הבריטים שלטו בארץ

שמרו את התשובה למשימת הסיום