תחנה רביעית

סמל העיר יפו

התפוז הוא אחד המוטיבים

שמלווים את יפו,

המופיע בביטויי אומנות שונים.

החקלאים המקומיים 

פיתחו  זן חדש של תפוזים,

 שבעולם הם זכו לשם "תפוזי יפו."

ביעד הבא

תפגשו מייצג אומנותי.

התמונה מרמזת על מיקום יעד זה.

בסימטה.....................מס. 8

מידע לתחנה

לחצו על הקישור