גלריה בטבע

דררך הפסלים ביער הנשיא

שומר היער

שאלות למשימת הסיום
 .1  

 
.2 

 
רשמו את התשובות
.בדף משימת הסיום