מסע משפחתי 
 בעקבות סיפורי המקום
נחשון
2019

 
משלט 200
ככה זה התחיל
כך הוא היום
 במלחמת השיחרור
המשלט שמר
 על דרך חולדה  - ירושלים
המצויה כשלושה קילומטרים
מדרום מערב
.לבניין משטרת לטרון
 
 
 
 פריצת הדרך לירושלים הנצורה
.היתה במצע נחשון
מברק נתן אישור
 .לפתיחת מבצע נחשון
מהמשלט יצאו כוחות המבצע
.לעבר היעדים
.במלחמת-השחרור  
במרכז המשלט היתה עמדת-תצפית 
.ממנה צפו על תנועות הצבא הירדני 
 
 מה הייתה מטרת מבצע נחשון
.כיבוש מנזר לטרון
.פריצת הדרך לירושלים
.פריצת דרך בורמה
.כיבוש כפרים ערבים
  ?פירוש השם פלמ"ח
.פלוגה מיוחדת
.פלוגת משימות
.פלוגות המחץ
.פלוגת מיגור האויב
 .1  

 
.2 

 
שאלות למשימת הסיום
רשמו את התשובות
.בדף משימת הסיום