מסע משפחתי 
2019

 

הדרך הלבנה

כאשר קיבוץ נחשון הוקם

,אחרי מלחמת העצמאות

עץ השיזף סימן את הגבול

.בין ישראל לירדן

.קיבוץ נחשון היה קיבוץ ספר

השטח עד למנזר לטרון

.נחשב לשטח הפקר

מערכת הביטחון סללה

,לאורך הגבול דרך עפר

הדרך הלבנה

שאפשר לצה"ל

.לבצע סיורים לאורך הגבול

בצמתי דרכים 

היו שלטים

שעליהם היה כתוב ב-3 שפות

,עברית, ערבית ואנגלית  

."עצור גבול לפניך"

הדרך הלבנה יצאה משער הגיא

ועברה ממזרח לגדר הקיבוץ

ועד למושבים בן-נון

.ומשמר איילון 

 ? מהו שטח הפקר

שטח אויב

שטח מריבה

ללא שליטה פוליטית

שאין לו גבול

 שאלה מס. 3
שאלות למשימת הסיום
רשמו את התשובות
בדף משימת הסיום